نمایندگی‌های سرسبز پلاستیک در سایر کشور‌ها
نام فروشگاهمنطقه فعالیتمشخصات تماس
شرکت امال الشرقعراق-نجف

 تلفن: 6767

https://amalshark.com

Aljohareسودانتلفن:  912300948 – 249+

Y-line general trading

کویتتلفن: 23713355 -965+

گرفتن نمایندگی

برای اخذ نمایندگی می‌توانید با تیم فروش سرسبز پلاستیک ارتباط برقرار کنید و درخواست خود را کامل کنید

پروفایل منعلاقمندی هاسبد خرید
preloader